Rekisteriseloste

Henkilötietolain (24.4.1999/523) 10 §:n edellyttämä rekisteriseloste

Henkilötietolaki määrää, että henkilötietojen automaattisen käsittelyn avulla ylläpidettävästä henkilörekisteristä on tehtävä jokaisen saatavilla oleva rekisteriseloste, jossa kerrotaan alla luetellut asiat.

Herättäjäjuhlien verkkokaupan (www.h-y.fi/kauppa) rekisteriseloste:
Henkilötietolain (24.4.1999/523) 10 §:n tarkoittama rekisteriseloste

1) Rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän edustajan nimi ja yhteystiedot:
Herättäjä-Yhdistys. PL 21, 62101 Lapua. Puh. (06) 433 5700

2) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Verkkokaupan ostomahdollisuus ja tuotteiden toimittaminen asiakkaille, asiakasrekisterin ylläpito

3) Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä:
Tunnistusta varten talletetaan käyttäjän itsensä luovuttamat tiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja fax-numero, mikäli käyttäjä sen tiedoissaan ilmoittaa. Asiakkaasta tallentuu myös ip-osoite, rekisteröitymispäivämäärä, viimeisimmän kirjautumisen päivämäärä, kirjautumisten lukumäärä, tehdyt tilaukset ja asiakkaan kirjoittamien tuotearvioiden lukumäärä.

4) Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
- Säännönmukaisesti tietoja luovutetaan käyttäjälle itselleen.
- Tietoja ei luovuteta ylläpitäjän toimesta ulkopuoliselle tahoille ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta.
- Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

5) Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista:
- Rekisteri on suojattu teknisesti.
- Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.


Henkilötietolain edellyttämä tietosuojaseloste Herättäjäjuhlien verkkokaupasta

- Rekisterin rekisterinpitäjä on Herättäjä-Yhdistys.
- Teknisenä yhteyshenkilönä toimii Liisa Kuparinen, webmaster[-at-]h-y.fi. Muissa kuin tekniikkaan liittyvissä asioissa yhteydenotot Herättäjä-Yhdistyksen toimistoon Lapualle.
- Kerättäviä henkilötietoja käytetään Herättäjäjuhlien verkkokaupan käyttäjien rekisteröimiseen.
- Rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot: käyttäjän ilmoittama sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot.
- Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan.
- Annetuista tiedoista syntyvää rekisteriä suojataan rekisteriselosteen mukaisesti
- Käyttäjällä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.
Jatka
0 tuotetta